Årsmötet skjuts upp

Efter medlemsmötet den 25 februari lyckades vi få ihop kandidater till de förtroendeuppdrag som finns inom klubben. Dock har omständigheterna ändrats, och det finns återigen vakanser. Årsmötet skjuts därmed upp tills valberedningen lyckas hitta kandidater till de poster som behöver fyllas. Om du är intresserad av ett förtroendeuppdrag, ta kontakt med någon i styrelsen, eller skicka ett mail till info@schack08.se.