Årsmötet skjuts upp

Efter medlemsmötet den 25 februari lyckades vi få ihop kandidater till de förtroendeuppdrag som finns inom klubben. Dock har omständigheterna ändrats, och det finns återigen vakanser. Årsmötet skjuts därmed upp tills valberedningen lyckas hitta kandidater till de poster som behöver fyllas. Om du är intresserad av ett förtroendeuppdrag, ta kontakt med någon i styrelsen, eller skicka ett mail till info@schack08.se.


Medlemsmöte 25/2

Den 25 februari kommer ett särskilt medlemsmöte att hållas för att diskutera klubbens nuvarande situation och framtid. Mötet kommer framför allt behandla medlemmarnas engagemang och gemensamma ansvar, med särskilt fokus på förtroendeuppdrag och ungdomsschack.

Styrelsen hoppas på ett stort deltagande.


Frank Svensson in memoriam

Efter att ha nåtts av budet att Frank Svensson avlidit på nyårsafton har Schack 08 sorg. Frank blev medlem i vår klubb i mitten av 1960-talet. Han utvecklades till en stark spelare och nådde mästarklassen i Sveriges Schackförbund, och han ägnade sig även med framgång åt korrschack.

Sina största insatser för klubben gjorde Frank som administratör, då han under femton år skötte kansliet. Han var med om att arrangera två SM-tävlingar, 1968 och 1988. Vid det sistnämnda tillfället var han den drivande och samordnande kraften bakom arrangemanget.1996 tog Frank initiativet till att Schack 08 arrangerade Påskturneringen, och denna mycket populära tävling hade han ansvar för under drygt tio år. Den tävlingsform som på detta sätt etablerades av Frank i schacksverige lade grunden till de nuvarande grand prix-turneringarna.

Frank var en varm person som man alltid kunde lita på och som ständigt hade nya idéer om hur schackverksamheten skulle kunna utvecklas. Han var mycket uppskattad och omtyckt av klubbmedlemmarna, och hans engagemang sträckte sig även till det sociala samhället utanför schacklokalerna. Trots att Frank under senare år varit drabbad av svår sjukdom följde han med aldrig vikande intresse verksamheten i sin schackklubb, där han var utnämnd till hedersmedlem.

Schack 08 sörjer en engagerad medlem och god kamrat, som gjort betydelsefulla insatser för schackverksamheten . Vila i frid Frank!


Kommunfinal schackfyran 5/12

Den 5/12 spelas kommunfinal i schackfyran. Tävlingen äger rum på Himmelstalund, Mässhallarna sal A. Tävlingen kommer pågå hela dagen (8-16).

Det har, hittills, anmält sig 37 klasser (ca 840 elever) i Norrköpingsområdet! Det är roligt med så stort intresse, men det betyder också att det behövs mycket folk. Så om du kan hjälpa till under dagen, även om det bara är någon timme, får du gärna höra av dig till Lars-Göran Lantz, ÖSF.