NM 2018 rond 1

Årets Norrköpingsmästarskap är igång med största antalet deltagare på länge. 15 spelare är med i turneringen i år, och 6 av 7 partier avklaredes under kvällen. Partiet Stenman-Langstrand sköts upp. De vita färgerna triumferade stort, och det var endast ett parti där svart tog poäng. Partierna i sin helhet återfinns nedan.

 


Årsmöte 2018

Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna till ordinarie årsmöte måndagen den 26e februari kl 19.00. Notera datumändringen. Eventuella motioner och övriga frågor ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan mötet.


Julavslutning 18/12

Alla önskas hjärtligt välkommen till julavslutning den 18 december. På samma sätt som förra året avslutar vi med en parschackturnering. Det innebär att två personer gör vartannat drag i partiet, och det är inte tillåtet att diskutera under partiets gång. Lagen sätts ihop på plats. Ingen föranmälan krävs. Vi börjar turneringen kl 18.30.

Fina priser utlovas! Och klubben bjuder på julfika.

Välkommen!



Till minne av Jörgen Nilsson

Förra veckan kom budet att Jörgen Nilsson har lämnat oss. Detta kom som en överraskning för många, och klubbkamraterna sörjer hans bortgång.

Jörgen blev medlem i Schack08 redan som tonåring på 1960-talet. Efter att ha debuterat i den tidens stora lokala ungdomstävling, NT-ÖD:s ungdomsschack, ökade han snabbt sin spelstyrka och kom med i klubbens A-lag, där han blev en del av den generationsväxling som då var på gång. Under 1970-talet var Jörgen som förstabordsspelare lagets ankare. På senare år har Jörgen spelat i andra- och tredjelagen och där gjort goda resultat, trots en vacklande hälsa. Jörgen har vunnit KM och NM ett antal gånger; han var under en period etablerad i den östgötska schackeliten. Sina största framgångar nådde dock Jörgen inom korrespondensschacket, där han flera gånger deltog i SM-gruppen och även lyckades erövra titeln internationell mästare. Under klubbkvällarna visade Jörgen med stor entusiasm sina korranalyser, vilka vittnade om hans både kreativa och dynamiska spelstil. Under flera perioder tillhörde Jörgen klubbens styrelse och han ställde alltid upp och hjälpte till vid olika arrangemang. Detta gäller inte minst i samband med de stora arbetsinsatser som krävdes när Schack 08 arrangerade SM-tävlingar 1968 och 1988. När det gäller Påskturneringen var Jörgen en trogen medarbetare så länge krafterna räckte till. För några år sedan blev han utnämnd till hedersmedlem. Jörgen var mycket uppskattad bland schackkamraterna för sitt öppna och trevliga sätt, samt för sin vilja att så långt som möjligt alltid ställa upp för klubben. Schack 08 sörjer en mycket god kamrat. Vila i frid Jörgen!

På vägnar av alla klubbkamrater,
Vännen Ingemar Johansson