NM Rond 4

Nedan finns partierna från rond 4 av NM 2018.