Årsmöte

Schack08 kallar till årsmöte. Årsmötet kommer hållas på vår discordkanal: https://discord.gg/ungXf4x

Datum och tid: 31:a mars kl 19.00.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan mötet hålls.
Styrelsens proposition är att vi fastslår halverad medlemsavgift detta året för att åtminstone täcka den kostnaden som klubben ändå betalar till Sveriges Schackförbund.