Årsmöte

Schack08 kallar till årsmöte. Datum och tid: 30:a mars kl 19.00 på Ebersteinska.Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan. Som egen proposition till årsmötet föreslår styrelsen att slopa 50-lappen för juniorers provmedlemsskap samt att höja junioravgiften till 300 kr. Övriga avgifter lämnas oförändrade.