Vi flyttar!

Från och med den 3 september byter klubben lokaler. I fortsättningen kommer vi hyra in oss på Ebersteinska gymnasiet som ligger på Linköpingsvägen 6. Ingången är på baksidan av huset, mot strömmen/färgargården. Det står mattecentrum på en skylt vid dörren.

I samband med flytten byter vi även dagar för verksamheten.

Barn- och ungdomsträning kommer vara tisdagar 18-19, från och med den 3 september.

Spel- och träningskvällar (öppet för alla) kommer vara tisdagar från kl 19.

Tävlingar (klubbmästarskap och norrköpingsmästarskap) kommer vara torsdagar från kl 18.

Välkomna!