Allan Jonasson har lämnat oss

Allan Jonasson in memoriam

Allan kom till Norrköping i början av 1960-talet och var redan då en stark schackspelare. Han blev medlem i Norrköpings Kontoristföreningens schackklubb eller Schack 08 som klubben numera heter. Denna förening kom han att vara trogen under resten av sitt liv,alltså i mer än ett halvsekel . Allan var under många år ett ankare i klubbens A-lag, som från mitten av 60-talet deltog i det allsvenska seriesystemet, vilket på den tiden var ovanligt för ett klubblag. Allsvenskan var nämligen från början avsedd för distriktslag.Allan etablerade sig snabbt inom Norrköpings schackelit och vann ett flertal KM och NM.I Sveriges Schackförbunds kongresstävlingar avancerade han till mästarklassen, där han vid ett flertal tillfällen gjorde starka insatser. Trots sin på senare år svåra sjukdom deltog Allan i klubbens tävlingar. Allan hade också periodvis förtroendeuppdrag på förbundsnivå, där hans insatser var mycket uppskattade.

Inom klubben var Allan en person som alltid ställde upp. Under nästan hela sin långa medlemstid har han tillhört styrelsen och periodvis varit dess ordförande. Han har alltid varit mån om klubbens väl och engagerat sig i de större arrangemang som Schack 08 många gånger åtagit sig. Det handlar bland annat om två SM (1968 och 1988) samt om Påskturneringen som i år kommer att anordnas för tjugonde gången. Hans engagemang för schacket har gjort honom uppskattad inte bara i klubben och i Norrköping utan i hela Schacksverige.Allan var mycket mån om att uppträda som en gentleman, och detta visade han inte minst genom att inför varje spelkväll gå runt och skaka hand med de personer som befann sig i spellokalen. Schack 08 sörjer en mycket god och högt uppskattad kamrat.
Vila i frid Allan!

Schack 08:s styrelse genom

Ingemar Johansson