Årsmöte

Årsmöte tisdagen den 22/9 kl 19.00 obs att under rådande omständigheter så kommer mötet ske digitalt. Länk till mötet: https://ottobock.webex.com/ottobock/j.php?MTID=me3cb7b5392ba88ed79eb76407c95de3f
Testa gärna att ni kommer in på länken i god tid innan mötet. Om jag minns rätt så öppnas ”mötesrummet” upp ca 15-20 minuter innan utsatt mötestid.
Om man inte kan koppla upp sig från dator så finns ändå möjlighet att ringa in till mötet.
Tfn-nummer: 08 5051 3563
Möteskod: 137 446 8774

Styrelsen lämnar följande proposition:

En höjning av medlemsavgiften till:
700 kr / år för seniorer
350 kr/ år för pensionärer
200 kr/ år för juniorer ( upp till och med 20 år)
50 kr för nya juniorer ( gäller endast deras första år)

Motioner ska skickas till styrelsen.

Mvh/ styrelsen

Motioner ska skickas till styrelsen.

Mvh/ styrelsen