Frank Svensson in memoriam

Efter att ha nåtts av budet att Frank Svensson avlidit på nyårsafton har Schack 08 sorg. Frank blev medlem i vår klubb i mitten av 1960-talet. Han utvecklades till en stark spelare och nådde mästarklassen i Sveriges Schackförbund, och han ägnade sig även med framgång åt korrschack.

Sina största insatser för klubben gjorde Frank som administratör, då han under femton år skötte kansliet. Han var med om att arrangera två SM-tävlingar, 1968 och 1988. Vid det sistnämnda tillfället var han den drivande och samordnande kraften bakom arrangemanget.1996 tog Frank initiativet till att Schack 08 arrangerade Påskturneringen, och denna mycket populära tävling hade han ansvar för under drygt tio år. Den tävlingsform som på detta sätt etablerades av Frank i schacksverige lade grunden till de nuvarande grand prix-turneringarna.

Frank var en varm person som man alltid kunde lita på och som ständigt hade nya idéer om hur schackverksamheten skulle kunna utvecklas. Han var mycket uppskattad och omtyckt av klubbmedlemmarna, och hans engagemang sträckte sig även till det sociala samhället utanför schacklokalerna. Trots att Frank under senare år varit drabbad av svår sjukdom följde han med aldrig vikande intresse verksamheten i sin schackklubb, där han var utnämnd till hedersmedlem.

Schack 08 sörjer en engagerad medlem och god kamrat, som gjort betydelsefulla insatser för schackverksamheten . Vila i frid Frank!