Inbjudan till vårens snabbschack 2023

Välkomna på snabbschack 3 måndagar 22 maj- 5 juni i Schack08:s klubblokal, Ebersteinska gymnasiet.

9 ronder(3 varje måndag) Elorankat snabbschack med tidskontroll 15+5

Första måndagen startar vi 18:30 med sista anmälning 18:15

Måndag 2 och 3 börjar vi kl 18

Anmälan till Anders Dahlstedt
0731544692
andersdahlstedt@hotmail.com