Årsmöte måndag 11:e mars

Schack 08 kallar till årsmöte. Datum och tid: Måndag 11:e mars kl 18.00 på Ebersteinska. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan.

Det är viktigt att du deltar i årsmötet och är en del av beslutsfattandet. Upptäck hur du kan påverka riktningen för vår förening, skapa öppenhet kring våra projekt och bygga meningsfulla relationer med andra engagerade medlemmar. Ditt deltagande är nyckeln till vår förenings framgång och en möjlighet att vara med och forma vår gemensamma framtid. Kom och gör din röst hörd – tillsammans skapar vi en stark och blomstrande förening!